Menus
image

> Nova property manager

Click here to load this Caspio Online Database.
Välkommen till dina sidor. Här sköter du det administrativa med din uthyrning och får betalt. Dessutom samlar vi information om din bostadsrätt samt rapporter om resultatet får uthyrningen för hela föreningen. Utvecklingen pågår för att fungera fullt ut när vi samarbetar, funktionerna kommer växa fram till dess. Börja gärna med att kontrollera din kontaktinformation här vid sidan.

  1. Låsa perioder för uthyrning
  2. Boka egen vistelse
  3. Se när ditt hus är bokat eller låst för uthyrning
  4. Se din uthyrning och ekonomiska rapporter
  5. Beräkningsmallar för ditt eget budgetunderlag
  6. Förbered bokning åt kontakt du har hittat själv
  7. Se totala förbrukningen och dina egna kostnader för el, vatten, värme och kyla
  8. Få aktuella värden i huset för till exempel värme eller förbrukning
Important message


Dina boenden

Click here to load this Caspio Online Database.

Er kontaktperson

Click here to load this Caspio Online Database.

Lås boendet för uthyrning
Click here to load this Caspio Online Database.

Uppdateringar och foton från er plats

Click here to load this Caspio Online Database.

Rapporter uthyrning

Hantera din familj

Vänner och familj som kan använda ert boende utan er på plats:

Click here to load this Caspio Online Database.

Click here to load this Caspio Online Database.

Click here to load this Caspio Online Database.

Click here to load this Caspio Online Database.