Menus
image

Novamodellen för kollektiv destinationsutveckling

Vi skapar dynamiska, aktiva destinationer och boenden med naturen som utgångspunkt. Vi bygger med lång erfarenhet från turism, upplevelser och kundvård där vårt mål om service, känsla och miljöansvar kan nås tillsammans med andra. Vi kallar det för kollektiv destinationsutveckling.
Vi är inte rädda för att arbeta på andra sätt än marknad och myndigheter är vana vid. Fortfarande enligt regler och lagar, men inte enligt praxis.

Nu har vi dokumenterat hur det fungerar. Det behövs, då det i första anblick kan vara svårt att separera ägande och nyttjande när vi utvecklar med upplåtelse som bostadsrättsförening. Det är lätt hänt att man låter andra projekt, gärna genomförda för 10tals år sedan, vara måttstock även för även våra. När de i vissa fall innehållt problem så riskerar de felaktigt att tolkas som problem med ägandeformen snarare än process och styrning.
Vårt sätt att arbeta är långsiktigt och tar hänsyn till problemen att reglera nyttjandet över tid.

När vi utvecklar för turism så är det inte bara lagar för byggnation som vi vill möta. Vi ger oss bara in i projekt där vi och samhälle (läs kommunen) har samma målsättning med för fastigheterna. Vi förstår att vårt åtagande inte bara är att möta tekniska krav på byggnader. Vi har också ett ansvar för att nyttjandet skall motsvara bygglov, detaljplan och den visionen platsen i samhället. Och det gäller även framtida, nya bostadsrättsinnehavare som vi inte än mött.

I dokumentet Nova kollektiv destinationsutveckling – princip, ansvar & styrning kan du lära dig om vårt sätt att utveckla turismen på ett hållbart och långsiktigt korrekt sätt tillsammans med andra och kommunen.