Novamodellen för kollektiv destinationsutveckling

Vi skapar dynamiska, aktiva destinationer och boenden med naturen som utgångspunkt. Vi bygger med lång erfarenhet från turism, upplevelser och kundvård där vårt mål om service, känsla och miljöansvar kan nås tillsammans med andra. Vi kallar det för kollektiv destinationsutveckling.
Vi är inte rädda för att arbeta på andra sätt än marknad och myndigheter är vana vid. Fortfarande enligt regler och lagar, men inte enligt praxis.

Nu har vi dokumenterat hur det fungerar. Det behövs, då det i första anblick kan vara svårt att separera ägande och nyttjande när vi utvecklar med upplåtelse som bostadsrättsförening. Det är lätt hänt att man låter andra projekt, gärna genomförda för 10tals år sedan, vara måttstock även för även våra. När de i vissa fall innehållt problem så riskerar de felaktigt att tolkas som problem med ägandeformen snarare än process och styrning.
Vårt sätt att arbeta är långsiktigt och tar hänsyn till problemen att reglera nyttjandet över tid.

När vi utvecklar för turism så är det inte bara lagar för byggnation som vi vill möta. Vi ger oss bara in i projekt där vi och samhälle (läs kommunen) har samma målsättning med för fastigheterna. Vi förstår att vårt åtagande inte bara är att möta tekniska krav på byggnader. Vi har också ett ansvar för att nyttjandet skall motsvara bygglov, detaljplan och den visionen platsen i samhället. Och det gäller även framtida, nya bostadsrättsinnehavare som vi inte än mött.

I dokumentet Nova kollektiv destinationsutveckling – princip, ansvar & styrning kan du lära dig om vårt sätt att utveckla turismen på ett hållbart och långsiktigt korrekt sätt tillsammans med andra och kommunen.

Cirkulerande dusch från Orbital

Cirkulerande duschar i ny trähusby i Visby

På Gotland är dricksvatten en resurs som inte räcker till. När vi köpte Snäck Camping på Gotland vågade vi lova att inte öka vattenförbrukningen de första åren så att Region Gotland hinner uppgradera sitt vattennät utan att behöva ta hänsyn till oss.

Sedan dess har vi genomfört massor med små och stora besparande åtgärder för vatten. Nu var det dags för en utav de större. Vår första trähusby om 22 uthyrningsstugor ägda i BRF:form utrustas med cirkulerande duschar från Svenska Orbital Systems. Det är världens första cirkulära dusch. Den sparar upp till 90 % av vattnet och 80 % av energin – utan att kompromissa med upplevelse eller funktion.

Tack vare att vi levererar vattnet till bostadsrättsinnehavare så kan vi finansiera systemen och dess högre installationskostnad. Våra hotellgäster & bostadsrättsinnehavare betalar för den mängd vatten som passerar duschmunstycket, precis som de gör i alla andra duschar. Det sparade vattnet finansierar på så sätt den ökade installationskostnaden över tid.

Jens Hjelte: Duschen är den största vattenförbrukaren i ett modernt hushåll. Genom att filtrera och återanvända det rena vattnet så kan vi avsevärt sänka vår förbrukning utan att våra gäster får en sänkt service. Det är bra för miljön i stort, och extra viktigt på Gotland där färskvatten redan är en bristvara. Det känns fantastiskt att vi klarar av att göra detta utan att vårt kollektiv behöver bära någon ytterligare kostnad.

I samband med denna installation har en avsiktsförklaring upprättats för att utrusta följande byar och boenden med samma system.


Det finns fortfarande 2st stora trähus kvar att boka i den första bostadsrättsföreningen. Se Fastighetsbyrån för med information.

Canvas Village

Snart kan man prova ett nytt boende på Vidhave. Vi designar tält med bärande element i furu som ger ett påtagligt naturnära boende; mitt i elementen skull vi vilja säga. De gör naturupplevelsen tillgäng för fler med en ökad komfort och förlängd säsong.

Vi har precis påbörjat att återställa Vidhaves havsnära övernattnings-område till en naturligt vacker strandäng. Här kommer ett nytt tältboende att växa fram under några år. Här kan det vackra med att bo under tältduk upplevas, även för de som vill ha en mer rumslik standard. Våra tält ger jämnare värme, tystare boende och en bra luftfuktighet även på höst och vår. Området döper vi till Vidhave Canvas village och när vi är klara finns här flera format och standard på boenden som omger gemensamma gårdar. En social yta där gäster kan mötas om man inte vill stanna vid sitt eget tält. På vintern kommer tälten att tas bort, då hoppas vi att det inkluderas i den allmänna stranden och blir en större attraktiv rastplats för locals och konferensgäster.

Canvas room 1.0

Vidhave Canvas Village tält 1.0I sommar provar vi våra tre första tält. Det blir ett experiment för att lära oss om formatet, tekniken och upplevelsen; Det finns inga färdiga produkter som vi gillar så vi har designat dem själva, de tillverkas på Gotland med komponenter från Svenska skogar, Gotländska & Svenska ängar och sömnad från Östersund.
Vårt provtält har har en enkel geometri med externa stolpar som bär duken. De klarar väta i alla möjliga riktningar, ordentliga vindar och är isolerade med fårull från ön.

De är smidiga att vika ihop men har ändå uppvärmda golv och ordentliga dörrar för att behålla värmen och stänga ute regn och rusk på för och eftersässong. Vi har till och med gjort det möjligt att flytta dem på släp på allmänn väg om man vill transportera dem möblerade.

På ca 13kvm finns plats för två bäddar (eller en stor) och en liten sittgrupp för två gäster. Havssidan är helt täckt med glas där två tredjedelar gärna öppnas för att släppa in havsluften hela vägen in i tältet. Utanför finns utrymme för att trivas i solen, eller kanske mysa vid den öppna eldstaden .

Testa och ge oss feedback

Vi är ganska nöjda med designen nu och ska precis tillverka vår första prototyp. När den står färdig får du gärna komma och kika, vi ser till att skriva när vi är klara. I samband med att den är klar så har vi också bättre kontroll på när vi lanserar dem och gör dem bokningsbara. Du får gärna berätta vad du tycker, vad som är bra eller kanske vad som kan göras bättre. Det gäller såklart både för dig som bara passerar och om du bor hos oss. Du kontaktar oss smidigast här.

Hur vi skapar en samägd turistdestination

Vi klarar av att göra så mycket mer när vi äger områden tillsammans. Så här gör vi när vi kollektivt utvecklar en turist-destination.

Allt börjar med att vi hittar en vacker plats som ger möjlighet till naturnära rekreation i vacker miljö. Vi säkrar att storleken är rätt för en åretruntservice, att den ligger på en plats som går att utveckla tillsammans med andra. Att det går att genomföra på ett lönsamt sätt för alla inblandade och att det finns en detaljplan som tillåter det.

mysigt boende

Vår utveckling börjar med att hitta ett attraktivt erbjudande för fler att investera i vårt område. Tillsammans med branschens ledande arkitekter och inredare tar vi fram vackra byggnader som fungerar med området. Vi tar noggrann hänsyn till byggnadsregler och detaljplanen som gäller. I samförstånd med kommunen designar vi dem på ett sätt som skapar upptäckarglädje både för tillfälligt besökande gäster och bokade. Vi erbjuder flera storlekar på våra hus för att passa flera typer av ägare och gäster.

Problemfritt, gemensamt ägande

Resultatet erbjuds till försäljning i föreningsform. Som BRF, ett sätt att gemensamt äga en fastighet som många känner igen från lägenheter & radhusområden. Det är ett utmärkt sätt att skapa en förutsägbarhet och trygghet i våra medlemmars investeringar, utan att tumma på det kollektiva intresset för vår gemensamma plats. Samtidigt hjälper det oss att minska vårt bundna kapital och vi får möjligheter att investera mer i omgivning, infrastruktur och teknik som gynnar miljön och platsen.

På en destination är våra hus tänkta att fungera för tillfällig vistelse, som olika typer av uthyrningsboenden. Därför erbjuds ett attraktivt möbelpaket, framtagna av namnkunniga inredningsarkitekter som förstår vår vision. Möblerna erbjuds med en finansieringslösning från oss. På så vis kan vi erbjuda den standard vi ser att hotellbokande gäster efterfrågar. Och vi kan ta ansvar även för inredningen när vi hyr ut.

God samhällsnytta och tillgängligt för ägarna

När husen är byggda erbjuds boende i dem av vår hotellverksamhet. Där det finns krav i detaljplan på nyttjande för tillfällig vistelse ansvarar föreningen för att rätt kapaciteten finns tillgänglig för andra än BRF:medlemmarna. Vi stöttar styrelsen där de önskar och vi tillhandhåller både statistik och rapportering för att uppfylla kraven för hotellverksamhet.

Föreningarna erbjuder minst 75% av årets nätter till uthyrning för andra gäster än sina egna medlemmar. Jämfört med en traditionell säsongsdestination så ökar antalet bokningsbara nätter med 300% eller mer. När byggnadernas används under längre tid på året så minskar dess miljöpåverkan till en tredjedel jämfört med säsongsboenden, privatägda och dem i säsongsverksamhet.

För föreningens medlemmar sköter vi service, gästhantering, kontroller och städning utöver bokning, betalning och in/utcheckning. Ägarna är också själva välkomna att boka på samma sätt som andra gäster men ges möjlighet att välja de tjänster de vill köpa till.
Medlemmar i föreningarna kan när som helst avsluta sitt engagemang med oss genom att deras andel säljs till en ny medlem och eventuell värdeökning kommer dem till godo.

Att skapa besöksvilja hela året

Efter att de första övernattningsmöjligheterna byggts påbörjar vi en etablering av service med tjänster som är attraktiva under hela året. De skapar vilja att besöka platsen även när områdets typiska säsong är över. Vi etablerar ett aktivitetsutbud tillsammans med lokala leverantörer för privata upplevelser och för grupper.