Hur vi skapar en samägd turistdestination

Vi klarar av att göra så mycket mer när vi äger områden tillsammans. Så här gör vi när vi kollektivt utvecklar en turist-destination.

Allt börjar med att vi hittar en vacker plats som ger möjlighet till naturnära rekreation i vacker miljö. Vi säkrar att storleken är rätt för en åretruntservice, att den ligger på en plats som går att utveckla tillsammans med andra. Att det går att genomföra på ett lönsamt sätt för alla inblandade och att det finns en detaljplan som tillåter det.

mysigt boende

Vår utveckling börjar med att hitta ett attraktivt erbjudande för fler att investera i vårt område. Tillsammans med branschens ledande arkitekter och inredare tar vi fram vackra byggnader som fungerar med området. Vi tar noggrann hänsyn till byggnadsregler och detaljplanen som gäller. I samförstånd med kommunen designar vi dem på ett sätt som skapar upptäckarglädje både för tillfälligt besökande gäster och bokade. Vi erbjuder flera storlekar på våra hus för att passa flera typer av ägare och gäster.

Problemfritt, gemensamt ägande

Resultatet erbjuds till försäljning i föreningsform. Som BRF, ett sätt att gemensamt äga en fastighet som många känner igen från lägenheter & radhusområden. Det är ett utmärkt sätt att skapa en förutsägbarhet och trygghet i våra medlemmars investeringar, utan att tumma på det kollektiva intresset för vår gemensamma plats. Samtidigt hjälper det oss att minska vårt bundna kapital och vi får möjligheter att investera mer i omgivning, infrastruktur och teknik som gynnar miljön och platsen.

På en destination är våra hus tänkta att fungera för tillfällig vistelse, som olika typer av uthyrningsboenden. Därför erbjuds ett attraktivt möbelpaket, framtagna av namnkunniga inredningsarkitekter som förstår vår vision. Möblerna erbjuds med en finansieringslösning från oss. På så vis kan vi erbjuda den standard vi ser att hotellbokande gäster efterfrågar. Och vi kan ta ansvar även för inredningen när vi hyr ut.

God samhällsnytta och tillgängligt för ägarna

När husen är byggda erbjuds boende i dem av vår hotellverksamhet. Där det finns krav i detaljplan på nyttjande för tillfällig vistelse ansvarar föreningen för att rätt kapaciteten finns tillgänglig för andra än BRF:medlemmarna. Vi stöttar styrelsen där de önskar och vi tillhandhåller både statistik och rapportering för att uppfylla kraven för hotellverksamhet.

Föreningarna erbjuder minst 75% av årets nätter till uthyrning för andra gäster än sina egna medlemmar. Jämfört med en traditionell säsongsdestination så ökar antalet bokningsbara nätter med 300% eller mer. När byggnadernas används under längre tid på året så minskar dess miljöpåverkan till en tredjedel jämfört med säsongsboenden, privatägda och dem i säsongsverksamhet.

För föreningens medlemmar sköter vi service, gästhantering, kontroller och städning utöver bokning, betalning och in/utcheckning. Ägarna är också själva välkomna att boka på samma sätt som andra gäster men ges möjlighet att välja de tjänster de vill köpa till.
Medlemmar i föreningarna kan när som helst avsluta sitt engagemang med oss genom att deras andel säljs till en ny medlem och eventuell värdeökning kommer dem till godo.

Att skapa besöksvilja hela året

Efter att de första övernattningsmöjligheterna byggts påbörjar vi en etablering av service med tjänster som är attraktiva under hela året. De skapar vilja att besöka platsen även när områdets typiska säsong är över. Vi etablerar ett aktivitetsutbud tillsammans med lokala leverantörer för privata upplevelser och för grupper.