Novamodellen för kollektiv destinationsutveckling

Vi skapar dynamiska, aktiva destinationer och boenden med naturen som utgångspunkt. Vi bygger med lång erfarenhet från turism, upplevelser och kundvård där vårt mål om service, känsla och miljöansvar kan nås tillsammans med andra. Vi kallar det för kollektiv destinationsutveckling.
Vi är inte rädda för att arbeta på andra sätt än marknad och myndigheter är vana vid. Fortfarande enligt regler och lagar, men inte enligt praxis.

Nu har vi dokumenterat hur det fungerar. Det behövs, då det i första anblick kan vara svårt att separera ägande och nyttjande när vi utvecklar med upplåtelse som bostadsrättsförening. Det är lätt hänt att man låter andra projekt, gärna genomförda för 10tals år sedan, vara måttstock även för även våra. När de i vissa fall innehållt problem så riskerar de felaktigt att tolkas som problem med ägandeformen snarare än process och styrning.
Vårt sätt att arbeta är långsiktigt och tar hänsyn till problemen att reglera nyttjandet över tid.

När vi utvecklar för turism så är det inte bara lagar för byggnation som vi vill möta. Vi ger oss bara in i projekt där vi och samhälle (läs kommunen) har samma målsättning med för fastigheterna. Vi förstår att vårt åtagande inte bara är att möta tekniska krav på byggnader. Vi har också ett ansvar för att nyttjandet skall motsvara bygglov, detaljplan och den visionen platsen i samhället. Och det gäller även framtida, nya bostadsrättsinnehavare som vi inte än mött.

I dokumentet Nova kollektiv destinationsutveckling – princip, ansvar & styrning kan du lära dig om vårt sätt att utveckla turismen på ett hållbart och långsiktigt korrekt sätt tillsammans med andra och kommunen.

Cirkulerande dusch från Orbital

Cirkulerande duschar i ny trähusby i Visby

På Gotland är dricksvatten en resurs som inte räcker till. När vi köpte Snäck Camping på Gotland vågade vi lova att inte öka vattenförbrukningen de första åren så att Region Gotland hinner uppgradera sitt vattennät utan att behöva ta hänsyn till oss.

Sedan dess har vi genomfört massor med små och stora besparande åtgärder för vatten. Nu var det dags för en utav de större. Vår första trähusby om 22 uthyrningsstugor ägda i BRF:form utrustas med cirkulerande duschar från Svenska Orbital Systems. Det är världens första cirkulära dusch. Den sparar upp till 90 % av vattnet och 80 % av energin – utan att kompromissa med upplevelse eller funktion.

Tack vare att vi levererar vattnet till bostadsrättsinnehavare så kan vi finansiera systemen och dess högre installationskostnad. Våra hotellgäster & bostadsrättsinnehavare betalar för den mängd vatten som passerar duschmunstycket, precis som de gör i alla andra duschar. Det sparade vattnet finansierar på så sätt den ökade installationskostnaden över tid.

Jens Hjelte: Duschen är den största vattenförbrukaren i ett modernt hushåll. Genom att filtrera och återanvända det rena vattnet så kan vi avsevärt sänka vår förbrukning utan att våra gäster får en sänkt service. Det är bra för miljön i stort, och extra viktigt på Gotland där färskvatten redan är en bristvara. Det känns fantastiskt att vi klarar av att göra detta utan att vårt kollektiv behöver bära någon ytterligare kostnad.

I samband med denna installation har en avsiktsförklaring upprättats för att utrusta följande byar och boenden med samma system.


Det finns fortfarande 2st stora trähus kvar att boka i den första bostadsrättsföreningen. Se Fastighetsbyrån för med information.